Super Outlet
Krobusz 2
48-210 Biała
Poland

Nr. REGON (388887152)

Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII